כתובתנו

שיראל אברהמי 
כפר חב"ד.
ת.ד. 358 מיקוד: 6084000
טלפון שירות לקוחות ומכירות 03.747.6060
מייל: contact@shirelavrahami.com

שעות פעילות :
ימים א-ה 9:00 – 15:00

טלפון לסיטונאים בלבד :
050-671-8886